Es_off Ca En_off

4 Músics

4 Músics

Tres músics i una veu imprimeixen to i categoria a un esdeveniment amb ball.

Es pot escollir un repertori de música des de la dècada dels 60 fins la més recent actualitat en una actuació que pot durar fins 3 hores i que assegura la plena participació del públic.

PER A NOCES: És un grup de fàcil ubicació però que ja té la força d'una petita orquestra. Vegi en Artistas-Música-Per a Ballar altres opcions de Grups petits o d'orquestres.

Informació addicional i contractació

IMATGES

  • Cvsnxsnu
  • Cdkvwbfds
  • Ckueolfv

VIDEO & MÚSICA