Es_off Ca En_off

Càtering

Càtering

Si la seva festa o trobada precisa de càtering, també podem proporcionar-li sigui un cocktail fred, un aperitiu o un àpat complet...

En alguns casos els serveis de càtering estan relacionats amb alguns espais, restaurants, salons... que tambén poden posar-se al seu servei

Informació addicional i contractació

IMATGES

  • Catering1_square
  • Catering2_square
  • Catering4_square
  • Dressanes_catering_6_square
  • Taula_parada_1_square
  • Dressanes_catering_12_square
  • Apat_a_dressanes_3_square