Es_off Ca En_off

Las Edades del Flamenco

Las Edades del Flamenco

LES EDATS DEL FLAMENC és un espectacle on es repassa l'evolució del flamenco. Està format per cinc temes musicals:

1) Clàssic espanyol amb castanyoles.
2) Zapateado amb tota la seva força expressiva
3) Flamenc pop
4) Flamenc fusió amb música àrab
5) Contemporani amb elements (ventalls, mantellina ...)

L'espectacle és amb 6 ballarines, que realitzen els cinc temes, sobre música enregistrada en uns 25 minuts.

Pot presentar-se com un espectacle únic, sense interrupció, o en cinc aparicions separades al llarg de l'esdeveniment i pot ubicar-se en un únic escenari o repartir-se en diferents pòdiums.

Informació addicional i contractació

IMATGES

VIDEO & MÚSICA