Es_off Ca En_off

Pianista

Pianista

El pianista sempre amenitza qualsevol ambient amb el repertori de música que millor hi escaigui. És el que s'anomena “brasserie” o música de fons que pot ser tan de música clàssica com de jazz i que permet als assistents gaudir-ne i ensems seguir amb les relacions personals.

Pot fer tres passis de 30 minuts, o dos de 45 minuts, amb pauses de 10 - 15 minuts entre els passis.

Si no es disposa d'instrument, l'intèrpret pot aportar o bé un teclat d'alta qualitat o un piano de mitja cua, llogat.

Informació addicional i contractació

NOTICIAS RELACIONADAS

IMATGES

  • Cwufqdgej
  • Cspkuplsx
  • Cyfqrwbyn

VIDEO & MÚSICA