Es_off Ca En_off

Realització

Realització

Cada cop més els grans esdeveniments poden necessitar d'una realització televisiva en directe. Realització és quan s'usa més d'una càmera connectades a un control central per a què en directe es pugui triar el pla mes adequat a cada moment i enviar-lo a una pantalla gegant, un aparell enregistrador o a un senyal repetidora etc.

Per a aquesta feina cal un personal altament qualificat i amb experiència i les possibilitats són àmplies. En qualsevol cas sempre ha d'haver-hi:
- 1 taula de mescles de vídeo amb entrada per a 2 Càmeres i una altra entrada auxiliar (VTR) com a mínim.
- Tants monitors de control (petits, de 9') com senyals d'entrada (Càmeres, VTR) + 1 monitor de 14' com a control del senyal a l'aire
- 1 centraleta intercom per a la connexió entre el realitzador i els operadors de càmeres Cascs individuals per als operadors de càmeres i el realitzador. Mànegues de cables multiconnectors per a connectar cada càmera a la taula de control.
- 1 aparell enregistrador professional per a què l'acte quedi gravat. 1 distribuïdor de senyal per enviar la imatge seleccionada a les pantalles gegants o arreu es demani.

PERSONAL MÍNIM 1 realitzador mesclador de càmeres 2 operadors de càmeres. En tots els casos es pressupostarà el detall que es tanqui incloent transport, muntatge i desmuntatge i, per al realitzador, resulta molt important disposar de la màxima informació de l'acte a retransmetre: conèixer l'emplaçament, els continguts...

Informació addicional i contractació

NOTICIAS RELACIONADAS

IMATGES

  • Realizacion2b_square
  • Realizacion3b_square
  • Realizacion4b_square
  • Realizacionb_square
  • Czybtqtip
  • Chgrcorqv
  • Cyxsptio
  • Cnufgkpnc
  • Cxvqvqxc