Es_off Ca En_off

Solista Vocal (Soprano o Tenor)

Solista Vocal (Soprano o Tenor)

Una Soprano o un Tenor, de garantit nivell de qualitat en les seves veus i interpretacions, poden oferir un recital basat en temes populars del repertori clàssic. S'acompanyen per un pianista/organista que pot utilitzar els instruments que es trobin en la ubicació del recital o aportar sigui un teclat elèctric o un piano de mitja cua.

PER A NOCES: Les aries de tema amorós o de noces són moltes i recorrents: Ave Maria, La ci darem la mano...

Informació addicional i contractació

NOTICIAS RELACIONADAS

IMATGES

VIDEO & MÚSICA