Es_off Ca En_off

Sonorització (Exemples)

Sonorització (Exemples) Li presentem alguns exemples de sonorització respecte el nombre d'assistents: EQUIP DE SO 1 (fins 90 Pax) 2 pantalles de so de 300W Taula de mescles Microfonia Pletina de CD Reverberación Tècnic de so Transport, muntatge i desmuntatge EQUIP DE SO 2 (de 90 fins 150 Pax) 4 pantalles de so de 300W Taula de mescles Microfonia Pletina de CD Reverberación Tècnic de so Transport, muntatge i desmuntatge EQUIP DE SO 3 (més de 150 Pax) 8 pantalles de so de 300W (2,4 kw de P.A.) Taula de mescles Microfonia Pletina de CD Reverberación Tècnic de so Transport, muntatge i desmuntatge EQUIP DE SO 4 (per a grups de ball) 4 kw de P.A Taula de mescles Microfonia Pletina de CD Reverberación Tècnic de so Transport, muntatge i desmuntatge Informació addicional i contractació

NOTICIAS RELACIONADAS

IMATGES

  • Altaveus_orientables_square
  • Array_vertical_colgado__4__square
  • Demo_greece04040408104404_square
  • Mackie_sdm_1204-2_square
  • Ps15_square
  • Yamaha_01_v96_square
  • Yamaha_dm-2000-2_square
  • Cllfymxdk
  • Cryjjotrf