Es_off Ca En_off

Taller de Percussió

Taller de Percussió

El Taller de Percussió és una activitat de grup molt participativa que aporta gran satisfacció als assistents i crea entre ells sensació de pertànyer a un col·lectiu comú, no en va la primera comunicació col·lectiva humana es va produir a través dels sons organitzats que, a més, transmetia coneixements.

No importa la quantitat de participants per a portar-lo a terme (50, 100, 200, 500 persones…) sempre que es disposi d'espai suficient, de la megafonia necessària, i de moltes ganes de participació.

Tampoc no importa massa el temps de que es disposi. Existeix un mínim, que seria una sessió de 30 minuts, o bé poden programar-se diverses sessions, tres o quatre, d'una hora cadascuna. Evidentment els resultats dependran d'aquests factors encara que l'objectiu principal és el de la participació i el gaudi de l'activitat.

Un Mestre de Cerimònies lidera l'experiència des d'un lloc visible. Al seu costat conta amb els percusionistes que serviran de model i també, segons la magnitud de l'esdeveniment, altres percusionistes poden estar repartits entre els participants per constituir-se en models més propers i donar suport.

Es reparteixen a tots els assistents distints elements de percussió. Segons les perspectives que es tinguin pot tractar-se d'un únic element comú per a tots o de diferents instruments de qualitats diverses: fustes (claus, caixes xineses…), metalls (triangles, cròtals…), membranes (panderos, tambors…), sonalls (maraques, güiros…).

De nou en sintonia amb el grup i el temps que es disposi pot tractar-se simplement d'organitzar un ritme senzill (una samba o un rock, per exemple) o provar-ne varis, enllaçar-los o fins i tot obrir l'opció a la improvisació. El Mestre de cerimònies pot utilitzar l'idioma que el grup desitgi i fins i tot es pot afegir un traductor per a grups amb distints idiomes.

Informació addicional i contractació

IMATGES

  • Cjqbchmjy
  • Cyiscztjo
  • Cxfyanigd

VIDEO & MÚSICA